The Mollier anthem

The Mollier anthem is sung with the melody of Beethoven’s 9th symphony, known as Ode to Joy.

Here you can download the Mollier anthem with sheet music, to practice your love for Mollier on your own music instrument.

Music

Lyrics (Dutch)

Richard Mollier, onze vader, schreef ons de materie voor.
Met zijn kunde en zijn wijsheid kunnen wij nog jaren door.
Biertje, praatje, lekker gezellig, dat zijn de pijlers van Mollier.
Comfort staat hoog in ons vaandel, daar doen wij ons voordeel mee.

Aan pure mooibouw, decadent denken, hebben wij een broeder dood.
Installaties zijn de zielen; dat maakt juist gebouwen groot.
Wij zullen komen, wij zullen strijden; wij vechten voor een goede zaak.
Installaties boven alles, dat zien wij als onze taak.

Translation of Dutch lyrics

Richard Mollier, our father, prescribed us the matter.
With his knowledge and his wisdom we can go on for years.
Beers, talking, nice and cosy, that is the foundation of Mollier.
Comfort has a high priority, that’s where we make a difference.

Purely building nicely and decadent thinking is not our game.
Installations are the souls, that’s what makes buildings great.
We will come, we will struggle, we will fight for a good cause.
Installations above all else, that’s what we see as our job.