History Schoone Leij

Eindhoven. Het is 27 mei 2003 en het zonnetje schijnt. Eén afgestudeerd installatietechniek ingenieur en 3 nog druk zwoegende studenten zitten bij elkaar op een terras genietend van een biertje. Dit lijkt me misschien toeval, maar dat is het niet. Ze hebben er al alle vier al sinds lange tijd over nagedacht wanneer die alumnivereniging voor installatietechniek/technologie er nou eens komt. Michiel Carbo, Onno van Deurzen, Stijn Hazenberg en Robin Scholten willen er alle vier voor zorgen dat studenten elkaar nog eens zien in de toekomst. Vandaar dat dit op het eerste gezicht onschuldige terrasbezoek, zal ontaarden in de 1e officiële vergadering van de op te richten Alumnivereniging. Brainstormen, notuleren, een slok nemen en alles vervolgens weer doorstrepen zijn de ingrediënten van die middag.

Over de precieze inhoud zullen we hier niet verder uitweiden, maar na deze dag is er een stevig fundament voor de nieuwe vereniging gebouwd, die later in augustus zijn definitieve vorm zou krijgen. Maar na de eerst dag was er zelfs al een naam bedacht voor de vereniging. De verhalen over het ontstaan van deze naam en de andere namen die het niet zijn geworden, zullen nog lang in de wandelgangen verteld worden. Ook werd deze eerste dag al duidelijk waar de vereniging voor zou moeten staan en hoe dat we dat wilden bereiken. We lieten ons hierbij leiden door de goede sfeer, gezelligheid en het respect voor elkaar, zoals we dat gewend zijn bij Mollier. Deze instelling en opstelling, zonder grote praatjes, zouden ook de bakens voor deze vereniging moeten worden.

Wij hopen dat deze idealen zoals wij die dag hadden, zich langzamerhand zullen ontwikkelen en voortleven in deze vereniging. We zien elkaar weer met een Schoone Leij.