By-laws Schoone Leij

  • Eén persoon is voorzitter, welke eindverantwoordelijk is en zorg draagt voor de communicatie en organisatie. Eén persoon is secretaris en houdt het adressenbestand bij en houdt zich bezig met de communicatie naar de leden. De voorzitter en de secretaris bekleden deze functie maximaal één jaar. De overige bestuursleden ondersteunen de voorzitter en secretaris met allerlei taken, met name betreffende de activiteiten. Als de voorzitter en secretaris aftreden, schuiven de andere bestuursleden door naar de functie van voorzitter en secretaris. Het bestuur wordt weer aangevuld met 2 nieuwe leden.
  • Het bestuur zorgt zelf voor haar opvolging. Zij zal zelf mensen benaderen om een functie in het bestuur te bekleden.
  • Het bestuur van Studievereniging Mollier en het bestuur van Schoone Leij onderhouden goede contacten met elkaar. De besturen moeten elkaar op de hoogte houden over zaken die voor elkaar van belang zijn.

In eerste instantie zal de alumnivereniging door een opstartbestuur (1e bestuur) geleid worden. Dit bestuur zal gewisseld worden in het voorjaar van 2005 en hierbij zullen er twee bestuursleden worden gewisseld en zal men volgens bovenstaande procedure verder werken.

Leden
Lid worden van Schoone Leij is mogelijk voor iedereen die de Masteropleiding installatietechnologie, Masteropleiding Building Services of de Bacheloropleiding installatietechniek aan de TU Eindhoven met succes heeft afgerond. Alumni van de Master ABP kunnen indien ze bij de capaciteitsgroep Unit Building Physics and Services afgestudeerd zijn lid worden.

Bij de uitreiking van het Master-getuigschrift zal het bestuur van Mollier een brief aan de afgestudeerde overhandigen, waarin de procedure (zie hieronder) uitgelegd wordt om lid te worden.

Procedure:
De afgestuurde wordt in deze brief uitgenodigd om tijdens de eerstvolgende voorjaarsactiviteit van Schoone Leij of constitutie van studievereniging Mollier te verschijnen. De afgestuurde krijgt een aantal weken voor deze activiteit een herinneringsbrief of mail waarin hij of zij nogmaals wordt uitgenodigd. Wanneer de afgestudeerde op deze dag verschijnt, ontvangt hij de lidmaatschapsspeld en is vanaf dat moment automatisch lid van Alumnivereniging Schoone Leij. De lidmaatschapsspeldjes mogen alleen door een bestuurslid van de alumnivereniging worden uitgereikt aan leden van Schoone Leij.

Aspirant leden
Voor studenten die begonnen zijn aan de Specialisatie BPS van de Masteropleiding ABP aan de TU Eindhoven is het mogelijk om aspirant-lid te worden van de alumnivereniging. Het aspirant- lidmaatschap is bedoeld om de stap naar het echte lidmaatschap te vereenvoudigen. Het aspirant-lid mag meedoen met alle activiteiten van de alumnivereniging. Op het moment dat het aspirant-lid zijn bul haalt, kan hij of zij volwaardig lid worden van de vereniging tijdens de voorjaarsactiviteit. Het aspirant-lid kan uiteraard ook gewoon lid blijven van studievereniging Mollier.