Study Trip Russia day 3

English

The third day started a bit later than usual, this was well welcome considering the taste of the Russian culture that was still in the mouth of many… vodka, Vashe zdoróvje! 

We visited two companies this day, our first company visit was at Eco Union, where we were introduced with their eco label which analyses the life cycle of products. They explained that they are an independent company that fulfils a necessary task which is unfortunately not regulated by the government. We had an interesting discussion about the labelling in Europe, the expectation was that European people trust the labelling more than Russian people and are more informed. It turned out that the view on this is similar, we don’t, and more work on this area is necessary in Russia but also the Netherlands, as there are too many and fake labels. In order to check whether a label can be trusted, they developed an app called Ecolabel Guide which uses AI to detect any label on a product packaging and tells you more about the background of the label. 

The second visit was at the Dutch oriented Heinen & Hopman. They introduced us to the challenges they face when designing the services in modern ships. The projects variate from fishing boats to container ships and even icebreakers for arctic waters. The main challenges occur due to the extreme climates at sea, the limited amount of energy and the fact that there is a lot less space available compared to a building. They also explained that the room which is available for the services is set before they design the systems, this results in systems which are specifically designed for a vessel. This combined with the low level of interest in the HVAC, makes it necessary to be flexible and to work around other parties in order to achieve the best comfort at sea.

Some people also visited the viewing point that watches over the Lakhta tower. This building is still being constructed, but it is already the highest building in Europe. Unfortunately, it was not possible to enter the building due to the phase of the construction.

In the evening we ate at a very cheap Russian restaurant (1kopeyka) that served a buffet, however after most of us where finished eating we found a few reviews that made us wonder whether we would make it to the next day… Hopefully to be continued!

Dutch

De derde dag begon later dan normaal, dit was niet erg aangezien we de smaak van de Russische cultuur nog steeds in onze mond proefde … wodka, Vashe zdoróvje!

We bezochten deze dag twee bedrijven, ons eerste bedrijfsbezoek was bij Eco Union, waar we geïntroduceerd werden met hun eco-label die de levenscyclus van producten analyseert. Ze legden uit dat ze een onafhankelijk bedrijf zijn dat een noodzakelijke taak vervult die helaas niet door de overheid wordt gereguleerd. We hadden een interessante discussie over de labels in Europa, de verwachting was dat Europese inwoners meer vertrouwen hebben in de labels dan de Russische inwoners en meer op de hoogte zijn. Het lijkt erop dat we hierin gelijke kijk hebben, er is weinig vertrouwen in de labels en meer werk op dit gebied is noodzakelijk in Rusland, maar ook in Nederland omdat er te veel en valse labels zijn. Om te controleren of een label kan worden vertrouwd, hebben ze een app ontwikkeld genaamd Ecolabel Guide die AI gebruikt om labels op een productverpakking te detecteren en vervolgens meer vertelt over de achtergrond van het label.

Het tweede bezoek was bij de Nederlands georiënteerde Heinen & Hopman. Waar we geïntroduceerd werden met de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden en welke aanpak ze gebruiken om deze uitdagingen op te lossen, bij het ontwerpen van de installaties in moderne schepen. De projecten variëren van vissersboten tot containerschepen en zelfs ijsbrekers voor arctische wateren. De belangrijkste uitdagingen doen zich voor vanwege de extreme klimaten op zee, de beperkte hoeveelheid energie en het feit dat er veel minder ruimte beschikbaar is in vergelijking met een gebouw. Ze legden ook uit dat de ruimte die beschikbaar is voor de installaties vast staat voordat ze de systemen ontwerpen, dit resulteert in systemen die specifiek zijn ontworpen voor een schip. Dit in combinatie met de lage interesse in de HVAC maakt het noodzakelijk om flexibel te zijn en om met andere partijen samen te werken om het beste comfort op zee te bereiken.

Sommige mensen bezochten ook het uitkijkpunt met uitzicht op de Lakhta-toren. Aan dit gebouw wordt nog steeds gebouwd, maar het is nu al het hoogste gebouw in Europa. Helaas was het niet mogelijk om het gebouw binnen te gaan vanwege de fase van de constructie.

‘s Avonds aten we in een zeer goedkoop Russisch restaurant (1kopeyka) dat een buffet serveerde, maar nadat de meesten van ons klaar waren met eten, vonden we een paar beoordelingen waardoor we ons afvroegen of we de volgende dag wel zouden halen … Wordt hopelijk morgen weer vervolgd!

– Written by Daan & Gert-Jan –