Study Trip Russia day 14

English

As already described, we all had the pleasure to experience Ola’s 26th rotation around the sun (you can almost count the wrinkles already) and, because of the fact that we haven’t really gone out in Moscow yet and it was the night of Saturday to Sunday, we celebrated this at the Red bar and the Gipsy club. Martini taught us his seducing moves on the dance floor, however some didn’t really need that. 
Some of our warriors have fallen and have sailed to Dreamland while others stayed awake in the bar to fulfill the goal of the evening: catching then first metro at 5:30 in the morning, whether or not on socks or while supporting eachother. 

The rest of the day can be described as a day with many faces, due to the fact that this was a free day. Next, a summary is given of what different groups have done, seen, experienced and drank. 

At the first dawn (or what felt like it), the early birds woke up to start the day with a visit to the mausoleum of Lenin; a dark room where the good man has been lied down in a suit, which can be described  as lurid though interesting affair, especially because the building services of the building: partly by the good air quality in the room, Vladi’s skin is still as shiny as it was in his twenties, although he is already dead by almost a century. 

While one group was admiring Lenin’s head, others missed it because of the need for sleep or possibly by too many drinks the night before. They woke up a little later, after which they could start their day. Some went out for souvenirs in the city centre, while others were chilling in the park (untill the sprinklers came up and did their thing), visiting a military museum or the Kazan cathedral, or experiencing the street scenes. Some of the people felt fancy and went to a rooftop bar with a three star restaurant and some melting candy. 

After having dinner in several restaurants, all of the studytrip people gathered in a pub called pub no pub, where we had a final group drink with the necessary card games. In this setting, the committee got a present for their hard work organising the trip: a real Russian hat (one size fits all) to experience the true Russian ambiance at home. 

Afterwards, some people went to have an after-party in an Irish pub, again with the obligatory card games, amazing food (according to Gert-Jantje), whereafter the night greeted us again and our last full day of the study trip was ended.

Dutch

Zoals eerder is beschreven, hadden wij allen het genoegen de verjaring van Ola mee te maken (de rimpeltjes kan je al bijna tellen) en, vanwege het feit dat wij nog niet goed uit waren geweest in Moskou en dat het de nacht van zaterdag op zondag was, vierden wij dit tot in den late oftewel vroege uurtjes bij de Red bar en de Gipsy club. Martijn leerde ons zijn vrouwverslindende dansmoves, maar sommigen hadden dat niet echt nodig. Vele strijders hebben eerder het ruime sop genomen naar dromenland, maar de ware soldaten van BPS verloren hun doel niet uit het oog: de eerste metro te kunnen pakken om half zes s ochtends, al dan niet op sokken en steunend op elkaar.

De rest van de dag valt te beschrijven als een dag met meerdere gezichten vanwege het feit dat dit een vrije dag was. Hieronder is een overzicht met wat verschillende groepen hebben bezocht, gezien, beleefd en gedronken.

Bij de eerste ochtendgloren werden de vroegste vogeltjes alweer wakker om de dag te beginnen met een bezoekje aan het mausoleum van Lenin; een donkere kamer waar de beste man is opgebaard, wat valt te omschrijven als een lugubere doch interessante aangelegenheid, zeker op installatietechnisch vlak: mede door de luchtkwaliteit in de kamer is zijn huidje nog spik en span voor iemand die al bijna 100 jaar dood is.

Terwijl de ene groep Lenins hoofd aan het bewonderen was, zijn anderen daar niet aan toegekomen door de gemiste hoeveelheid slaap of eventueel door het teveel aan drankjes dat ze hebben genuttigd.
De rest stond wat later op, waarna zij ook met hun dag konden beginnen. De een ging souveniers halen in de binnenstad, een ander ging wat verder uitrusten in het park (voorzover de sprinklers dat toelieten) en genieten van de straattaferelen van moskou.
Weer anderen gingen naar een militair museum of de kazan kathedraal, er zaten ook enkelen bij die zich elitair voelden en gingen naar een rooftopbar met een drie sterren restaurant.
Na gegeten te hebben bij verschillende restaurantjes verzamelde de groep zich in de pub no pub voor een afsluitend drankje met de benodigde kaartspelletjes. In deze setting kreeg de commissie een presentje voor hun harde werk; een echte russische hoed (one size fits all) om thuis de russische ambiance her te beleven.

Uiteindelijk gingen enkelen nog door voor de afterparty in een ierse pub met geweldig voedsel en het nodige pesten, waarna de nacht ons wederom groette en onze laatste hele dag van de studiereis ten einde is gekomen.

– Written by Ruben & Bram –