Afstudeeronderzoek: Parametrisch Ontwerpen en Akoestiek

Royal HaskoningDHV

Op het gebied van parametrisch ontwerpen heeft Royal HaskoningDHV landelijk gezien een sterke voortrekkersrol. Vanuit veel disciplines zijn de ontwikkelingen stormachtig en is de belangstelling groot

Locatie:               Kantoor Eindhoven (of een van onze andere kantoren in overleg)

Toelichting:        Voor ons Competence Centre Akoestiek en Bouwfysica zijn we op zoek naar een afstudeerder die met ons de mogelijkheden en inpassing onderzoekt op het gebied van parametrisch ontwerpen en akoestiek. Hierbij denken we zowel aan de mogelijkheden voor ruimteakoestiek als omgevingsgeluid. De aanleiding voor de vacature is een aantal sterke, concrete vragen uit de markt op het gebied van woningbouw op sterk geluidbelaste locaties. Ook het parametrisch benaderen van de ruimteakoestiek  in kantoorzones kan parametrisch worden opgezet, zodat akoestische defecten en optimalisaties van het ontwerp efficient kunnen worden onderzocht.

Begeleiding:       Begeleiding vindt plaats vanuit ons eigen team specialisten en in overleg met de TU/e.

Reageren:           Graag ontvangen we je CV en je motivatie: vivian.timmermans@rhdhv.com

Info:                     Vivian Timmermans +31 88 3484279